Przeprowadzki firm i biur

SOB-POL posiada olbrzymie doświadczenie w zakresie organizacji oraz przeprowadzania przeprowadzek mniejszych i większych biur, instytucji oraz urzędów. Bez względu na wielkość przedsięwzięcia, gwarantujemy terminowe, profesjonalne i sprawne wykonanie powierzonych nam zadań, by jak najmniej dezorganizować pracę Państwa firmy.

Jesteśmy zawsze dobrze przygotowani do realizacji tego typu zadań, zapewniając naszym Klientom odpowiednią ilość samochodów oraz brygadę wykwalifikowanych pracowników, doświadczonych w tego typu przeprowadzkach. Dzięki temu możemy zminimalizować czas trwania usługi, oszczędzając Państwa czas i redukując koszty.

Podczas przeprowadzek firm szczególną uwagę przykładamy do opracowania dokładnego harmonogramu, który jest niezwykle ważny dla jej sprawnego przeprowadzenia. Naszym Klientom instytucjonalnym oferujemy także pomoc w ewidencjonowaniu i oznaczaniu transportowanego mienia, odpowiednie zabezpieczenie dokumentów i elementów wyposażenia biura, demontaż oraz montaż mebli i wyposażenia pomieszczeń biurowych, załadunek i wyładunek samochodów, prace porządkowe po przeprowadzce oraz wywóz odpadów wielkogabarytowych na składowisko.